Máy tính giá rẻ, máy tính để bàn, Laptop, máy tính văn phòng, máy in, camera, đèn năng lượng mặt trời Cách đưa icon ứng dụng đã cài đặt ra ngoài màn hình desktop
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6