Máy tính giá rẻ, máy tính để bàn, Laptop, máy tính văn phòng, máy in, camera, đèn năng lượng mặt trời Camera quan sát
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Camera quan sát

vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-nvr-4k-dong-77xxds7732nik418p_thumb_25292020_102906.jpg
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XX-DS-7732NI-K4/16P
MSP: ĐQ-2020325102743
22,820,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-nvr-4k-dong-77xxds7732nik4_thumb_25272020_102736.jpg
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XX-DS-7732NI-K4
MSP: ĐQ-2020325102434
16,370,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-nvr-4k-dong-77xxds7718nik4_thumb_25232020_102357.png
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XX-DS-7716NI-K4
MSP: ĐQ-2020325101940
12,720,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-nvr-4k-dong-88xxds8832nik8_thumb_25182020_101842.png
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 86XX-DS-8632NI-K8
MSP: ĐQ-2020325101624
31,470,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-nvr-4k-dong-88xxds8818nik8_thumb_25162020_101612.png
ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 86XX-DS-8616NI-K8
MSP: ĐQ-202032510119
26,960,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-ip-30-series-nvr-4kds7832nik218p_thumb_24502020_045030.jpg
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 series - NVR 4K-DS-7632NI-K2/16P
MSP: ĐQ-2020324164821
16,900,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-ip-30-series-nvr-4kds7832nik2_thumb_24482020_044804.jpg
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 series - NVR 4K-DS-7632NI-K2
MSP: ĐQ-2020324164621
10,360,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-ip-30-series-nvr-4kds7818nik218p_thumb_24442020_044446.jpg
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 series - NVR 4K-DS-7616NI-K2/16P
MSP: ĐQ-2020324164310
12,630,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-ip-30-series-nvr-4kds7818nik2_thumb_24422020_044251.jpg
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 series - NVR 4K-DS-7616NI-K2
MSP: ĐQ-2020324164040
6,360,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-ip-30-series-nvr-4kds7808nik28p_thumb_24382020_043809.jpg
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 series - NVR 4K-DS-7608NI-K2/8P
MSP: ĐQ-2020324163623
9,230,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-ip-30-series-nvr-4k-ds7808nik2_thumb_24332020_043347.jpg
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 series - NVR 4K - DS-7608NI-K2
MSP: ĐQ-2020324162819
5,570,000đ
vitinhdongquan_dau-ghi-hinh-ip-30-series-nvr-4kds7818nik1b_thumb_24232020_042355.jpg
ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 series - NVR 4K-DS-7616NI-K1(B)
MSP: ĐQ-2020324162223
4,440,000đ